Zabydleme prázdné domy!

Označovat nestačí. Zabydleme prázdné domy!

Pražský kolektiv ODS (Opravdu Dobré Squaty) přichází s výzvou k decentralizovaným akcím. „Vyberte si ve svém městě, čtvrti, ulicí prázdný dům a v týdnu od 10. do 17. ledna ho veřejně označte – plakátem, transparentem či jinak. Vyfoťte své dílo a označte ho hashtagem #domyprolidi, či ho pošlete na facebookový profil Opravdu Dobré Squaty” píše se ve výzvě.

Při vší úctě k dobrým úmyslům ODS je třeba si položit důležité otázky: Jak akce takového druhu reálně přispějí k řešení bytové krize? Kolika lidem umožní získat domov?

Prázdných domů jsou stovky a různé iniciativy se dlouhodobě zabývají shromažďováním údajů s nimi souvisejících. Příkladem je třeba web prazdnedomy.cz. Aktivita ODS do tohoto procesu nepřináší nic zásadně nového. Proč stále dokola poukazovat na absurditu prázných budov a toho, že jsou zde lidé bez domova, když budovy i poté dál zůstávají nevyužité? Jejich označení transparentem k využití nijak nepřispívá. Jen znovu opakuje, co již zaznělo tolikrát.

Ne, smyslem toho textu není někoho zavrhovat. Účelem je spíše motivovat. Krizi bydlení neřeší označení prázdných domů, ale jejich obsazení a obydlení. Tak jen do toho. Není to tak náročný krok. Squat Bublina i desítky dalších squatů v celém Česku ukazují, že squatting je reálná alternativa. Inspirace je kolem dost. Jen je potřeba občas dohlédnout dále než jen na medializované projekty jako byla Klinika. Lidé bez domova, často spontánně obydlují budovy aniž by potřebovali je někým označit a vyfotit na facebook. Když to dokáží oni, dokáže to kdokoli z nás.

Text zpracoval obyvatel squatu Bublina

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Zabydleme prázdné domy!

Squat Bublina napaden: výzva k solidaritě

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.zt21uO67OseyaWGCqawDugAAAA%26pid%3DApi&f=1Squat Bublina byl v nedávné době napaden. Nikdo nebyl zraněn, ale došlo k nějakým materiálním škodám. Není zatím známo, kdo za tím stojí a jaký byl motiv.

V nepřítomnosti squaterů se někdo pokusil několika způsoby vniknout do obytných částí squatu. Došlo k poškození dveří, zámků, střechy a osobních věcí. V jedné místnosti byl založen požár, který se naštěstí nerozšířil. Materální škody sice nejsou příliš velké, ale byl výrazně narušen pocit bezpečí místních obyvatel.

Nyní dochází k postupným opravám a zkvalitnění bezbečnostních prvků squatu, zejména těch, které mají zamezit násilnému vniknutí. Uvítáme solidaritu v podobě finančních příspěvků nebo materiálu. O možnostech spolupráce se můžeme domluvit prostřednictvím mejlu bublina @ riseup.net

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Squat Bublina napaden: výzva k solidaritě

Bublina je také trhlina

Různí lidé se často pídí po důvodu toho, proč se squat Bublina jmenuje zrovna takto. Někteří se domnívají, že jméno vyjadřuje uzavřenost projektu do dobrovolného ghetta. To je však chybná interpretace. Jméno odpovídá spíše vizuální stránce než té principiální. Squat je obklopen divokými dřevinami, které vytářejí dojem jakési zelené oázy uprostřed betonové džungle. To proto Bublina.

Samotný squat však není uzavřeným projektem zahleděným jenom dovnitř vlastní existence. Nejednou posloužil k organizaci aktivit, které sahají daleko za jeho zdi. Obyvatelé squatu neplatí nájem a nemusejí tedy věnovat tolik času získávání peněz na pokrytí svých životních potřeb. Ušetřený čas a energii pak mohou vkládat do sociálních aktivit na které pracující lidé běžně nemají kapacitu. Není potřeba vyjmenovávat, co vše tím je myšleno. Stačí jen zmínit, že nejednou tyto činnosti cílí na teoretickou i praktickou negaci stávajícího systému. V tomto smyslu, je tedy squat nejen bublinou, ale také trhlinou ve zdivu nesvobodných struktur. No, je to zatím jen malá trhlinka, ale i taková se může rozšířit do rozměrů, které povedou k pádu toho, co chceme zbořit.

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Bublina je také trhlina

What the Bubble is and what it is not

The Bubble (Bublina in Czech) is a squat, located on the planet Earth, somewhere on the road between the cities of Aš and Břeclav. These buildings with a yard have been unused by the owner and inhabited by many different people with many various motivations over the years. Some of them left, others have been expelled by the police. Since August 2019, the squat has been occupied by first member of a newly emerging group of residents and supporters, and has been re-named to “Bublina” (The Bubble).

This first resident has been dealing with housing crisis and lack of space to thrive for quite some time. After a few months, two more people joined who has been on streets since their employer deprived them of finantial resources. They moved right before outbreak of covid- 19 pandemic, which allowed them to self- isolate in quarantine here and surive without health risks. Both of them are elderly, so their health could have been compromised otherwise. These elderly men and middle-aged anarchist soon became accustomed to living together. It is not ideology nor generational struggle which made them cooperate, but their willingness to solve their material conditions and fullfull their other needs by squatting. Their situation is quite different to those, often coming from middle-class, who squat for idealistic reasons and squatting is just another adventure for them. Residents of the Bubble simple do not have resources to buy or rent flats and squatting is the only way out. A solution beyond the legal and mainstream norms, nevertheless legitimate and effective. If it weren´t for activies of these residents, there would only be wreck of a building on the spot now, with owner who would not take care of it. Squatters take good care of this house and yard. It is their home now, afterall.

The Bubble is also open for short- term stays of non- pernament residents. At the time of pandemic, a person with mental health issues found a calm spot to heal here. He lived through great personal crisis and gained energy for upcoming important life steps. The Bubble also hosts travellers who cannot afford to pay for accomodation, or simply want to spend their money in more meaningful ways.

https://tableaunoir.squat.net/uploads/2013/03/Squat-the-world.jpgThe Bubble operates on non- commercial basis. Food, water and other resources are free of charge here. Everyone can take what they need, and contribute what they can. We hope that Bubble could host social events in the future. If you would like to throw one, contact us.

  • If you are aware of location of the Bubble, keep this information confidential. The residents wish to stay anonymous. Although you may know or suspect who are they, keep this information confidential too.

Continue reading

Posted in english, General | Comments Off on What the Bubble is and what it is not

Čím je a čím není squat Bublina

Bublina je squat, který leží na planetě Zemi, v lokalitě někde na trase mezi městy Aš a Břeclav. Tyto vlastníkem nevyužívané budovy s pozemkem v průběhu desetiletí obývalo mnoho lidí s různými motivacemi. Většina po nějaké době odešla nebo byla vyhnána policií. Jméno Bublina se pro squat užívá od srpna 2019, kdy se sem nastěhoval první squater z nově vznikajícího kolektivu obyvatel a podporujících osob.

Znovuobsazení squatu zajistil anarchista, který delší dobu řešil krizi s bydlením a chybějícím zázemím. Po několika měsících se přistěhovaly další dvě osoby, které se dostaly na ulici v důsledku podvodu jejich zaměstnavatele, který je připravil o prostředky. Jejich přitěhování přišlo těsně před vypuknutím pandemie koronaviru, což jim umožňilo přečkat krizi v karanténím režimu bez újmy na zdraví. Oba jsou vysokého věku a mají specifické zdravotní problémy, proto spadají do rizikových skupin. Tito starší pánové a anarchista ve středním věku si velmi brzy zvykli na společné soužití. Není to generační záležitost ani shodná politická terorie, co je spojuje. Je to ochota řešit vlastní materiální a jiné zájmy squattingem. Nesquatují z idealistických pohnutek jak bývá zvykem u některých jedinců ze střední třídy, kteří mají kde bydlet a squatování je jen jejich dobrodružná výprava nebo rozmar.

Obyvatelé Bubliny nemají prostředky na koupi nebo pronájem bytu a squat je řešením této situace. Je to řešení za hranicí legislativních pravidel a norem hlavního společenského proudu, ale toto řešení je naprosto legitimní a účinné. Pokud by nebylo squatu Bublina, byla by na stejném místě jen prázdná chátrající barabizna o kterou by se její vlastník nestaral. Squateři však o dům a přilehlý pozemek pečují. Aby ne, když je to jejich domov.

Kromě trvalých obyvatel je Bublina užívána i ke krátkodobým pobytům dalších osob. V době pandemie zde třeba několik týdnů měl zázemí člověk, který řešil mentální zdravotní problémy. Přečkal zde největší osobní krizi a načerpal energii na důležité kroky ve svém životě. Zázemí zde také mívají traveleři, kteří při si při svých cestách nemohou dovolit pronájem ubytování, nebo prostě chtějí prostředky utratit smysluplnějším způsobem.

https://tableaunoir.squat.net/uploads/2013/03/Squat-the-world.jpgSquat Bublina funguje na nekomerčích základech. Jídlo, voda i další zdroje jsou zde sdíleny bezplatně. Každý si bere, co potřebuje a přispívá čím může. V budoucnu se zde snad budou dít i společenské akce. Kontaktuj nás, pokud chceš nějakou uspořádat.

  • Pokud znáš nebo tušíš přesnou polohu squatu, nech si to pro sebe. Obyvatelé squatu si přejí zůstat v anonymitě. Ikdyž možná víš, kdo to je, nešiř to dále. 


Posted in General, prohlášení | Comments Off on Čím je a čím není squat Bublina