Squat Bublina nabízí dva volné pokoje

Nedá se říct, že by squatting v této části světa nějak výrazně vzkvétal. Poslední roky je tu zvykem o squatování více mluvit a psát, než opravdu obsazovat prázdné budovy. Dělají se sice kampaně při kterých se prázdné budovy označují, ale přesto se v nich pak stejně nebydlí.

Zároveň tu ale vlastně přecejen nějaké ty squaty jsou, ikdyž nevzbuzují přílišný zájem. Možná, že v něčem nesplňují podmínky stereotypních pohledů na to jak se to má dělat. Možná mají hromadu nedostatků a jejich obyvatelé dělají různé chyby. Jenže, alespoň to je živoucí praxe, která je vždy zajímavější než pouhé nečinné teoretizování.

Squat Bublina se téměř tři roky snaží žít a rozvíjet se. Není to snadné a vyžaduje to hromadu energie. Bublina dnes není to, čím byla před rokem nebo dvěma roky. Bublina je proces neustálého vývoje, který se někdy odvíjí od jasných plánů, jindy prostě chaoticky plyne a přizpůsobuje se tomu, co bez varování přichází.

Bublina není otevřená každému, ale to neznamená absolutní uzavřenost. V současnosti jsou zde dva prázdé pokoje. Jsou k dispozici těm, kteří nemají kde bydlet nebo prostě jen nechtějí prodávat svůj život šéfům, aby pak mohli zaplatit nájem. V Bublině se životy neprodávají a nájem neplatí. V případě zájmu o bydlení je možné se domluvit přes e-mail: bublina(@)riseup.net

Posted in General | Comments Off on Squat Bublina nabízí dva volné pokoje

Zmínka o smrtonosné toxicitě aktivistické kultury

Ráno 9. března 2022 policisti rozrazili dveře squatu Bublina. Jeden z nich na mě namířil střelnou zbraň, zrovna když jsem seděl na záchodové míse. Řval na mě, polonahého přinutil si lehnout na podlahu a prošacoval mě, zatím co mi jeho kolega kroutil ruku. Krátce na to se celá tahle banda hrubiálnů začala prohrabovat osobními věcmi, z nichž některé byly zabaveny. Nemusím jistě líčit každý další detail tohoto příběhu, aby bylo jasné jak moc takové dramatické události otřesou s psychikou člověka. V tomto případě se to týkalo čtyř lidí zrovna přítomných ve squatu.

Na webu squatu Bublina vyšlo prohlášenní, které odkrývalo souvislosti této policejní razie. V Českém prostředí se však našlo jen několik málo jednotlivců, kteří se k tomu postavili čelem a projevili solidaritu. Ostatní to naprosto ignorují a mlčí, jako by se jich to snad ani netýkalo.

Já ale mlčet nedokážu, protože tohle zatraceně bolí. Je zraňující ocitat se v oblokopení pokrytci, kteří vedou řeči o solidaritě, ale když vlítnou někomu domu fízlové, tak mlčí. Je zarážející jak moc je situace v česku odlišná od jiných částí světa. Zmíněné prohlášení o razii bylo brzy v různých částech světa publikováno v angličtině, italštině, francouštině, němčině, španělštině, polštině, portugalštině. České anarchistické skupiny se však většinou zdráhají ho sdílet nebo aspoň publikovat nějaké vlastní vyjádření k této situaci. Dokonce je jim zatěžko odpovědět na mejl a jakkoli o situaci komunikovat.

Hrají v tom všem roli osobní antipatie nebo ideové neschody? Možná ano. Jenže, může se takto obhájit ignorování policejního útoku na squat a ponechání postižených osob bez jakékoli podpory? Taková „obhajoba” je neobhajitelná.

Některým lidem působících v anarchistických a levičáckých skupinách vytýkám stejné věci jako oni často vytýkají mě. Například to, že jednají nezodpovědně, bezohledně a kontraproduktivně, že ohrožují druhé, brzdí pokrok revolučního hnutí a že svou aktivitou ničí, co druzí pracně vybudovali. Kdyby ale kdokoli z těchto osob byl pod útokem policejní represe, vůbec nebudu váhat tuto represi veřejně odsoudit a zajímat se o situaci postižených osob. Kdyby mě tito lidé aktivně kontaktovali s žádostí o sdílení informací o represi a chtěli zpětnou vazbu, vyhovím jim. Anarchistická solidarita totiž není podmíněna vzájemnou oblíbeností a názorovým konsenzem. Měla by být přítomná jako nedílná součást kolektivní obrany před každou nelegitimní agresí, ať už přichází odkudkoli proti komukoli.

Je možné druhé solidárně podpořit aniž by to nutně znamenalo vyjadřovat souhlas se vším, co si tyto osoby myslí a dělají. Tohle ale v českém prostředí zjevně moc lidí nechápe. A tak dochází k absurdním situacím, kdy se anarchistické skupiny bezcitně vykašlou na tři lidi ze squatu postiženého represí jen proto, že se čtvrtou osobou mají názorové neschody.

V našich kruzích je prostě velmi často solidarita pojímána jako privilegium, které náleží především těm, co projevují loajalitu neformálním vůdcům a skupinové ideologii. Jakýkoli kritický hlas, byť i přátelsky míněný, člověka vystavuje obrovskému riziku, že v nouzi nezíská žádnou podporu, nebude s ním komunikováno, bude stigmatizován a nemilosrdně vyloučen ze společenství. Přesně to se mi opakovaně děje.

Když toto píšu, hlavou mi běží Vzpomínka na Matta Cicerra, který zemřel za velmi zvláštních okolností. Osoba, která Matta znala uvedla:

„V posledních několika letech došlo k významnému počtu úmrtí ze zoufalství v našem hnutí. Jmenujme několik osob: Derek, Dave, Hugo, Jean a Charles. Co vede naše soudruhy do takto hluboké emocionální bolesti? Je to stav světa, nebo je to způsobeno i tím, jak se k sobě aktivisté chovají?(…)Existuje znepokojující otázka, zda je ve scéně něco, co nás zabíjí. Stává se anarchistická kultura hluboce toxická? Dave a Matt byli vyloučeni z aktivistického prostředí v době jejich úmrtí. V obou případech se zdá, že to byl faktor zhoršující jejich duševní zdraví. Je částečně na vině toxická aktivistická kultura?”

Naprosto chápu a jakém druhu bolesti je tu řeč. Tak často jí zažívám. A tak často jí způsobují lidé libující si v řečnění o spravedlnosti, solidaritě a vzájemné podpoře. Z jejich úst táhne smrad pokryteckých sraček a mě je z toho vážně dosti zle. Cítím obrovskou emoční a mentální bolest! Jak mohu věřit lidem, kteří mluví o solidaritě, ale pak používají zákeřná ideologická zdůvodnění toho, proč solidárně nejednat, když to je potřeba?

Myslím, že rozumím tomu, jakou bolest zažíval Mat a Dave před tím než přišli o život. Aktivistické skupiny totiž tak často jednají stejně krutě, necitlivě a bezohledně jako instituce, proti kterým se vymezují. A za sebe mohu potvrdit, že lidé vyznávající anarchistické nebo levicové ideje, mnohdy rozdávají ještě bolestivější rány než policie. Je opravdu kruté, nejprve schytat údery od policie a pak pociťovat ještě ty od anarchistických skupin. Tohle prostě bere člověku chuť do života a nikdo se tedy nemůže divit tomu, kdo to vzdá.

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Zmínka o smrtonosné toxicitě aktivistické kultury

Výzva squatu Rigaer94 k solidaritě s obviněnou osobou, u které byla 9. března provedena razie

Policejní razie ke které došlo ve squatu Bublina není nic vyjímečného. Takové věci se odehrávají i jinde ve světě. V berlínském squatu Rigaer94 k něčemu podobnému dokonce došlo ve stejný den. V rámci solidarity je zde sdílen překlad souvisejícího prohlášení.

Ve středu 9. března 2022 v ranních hodinách provedli policisté v rámci probíhajícího vyšetřování razii v bytě v Reichenberger Str. v berlínské čtvrti Kreuzberg. Měli příkaz k domovní prohlídce u aktivisty, jenž je obviněn z účasti na násilných činech proti policistům, které se odehrály před naším domem 16. června 2021. Šlo o boj proti vystěhování pod záminkou protipožární ochrany. Obvinění zní „zvlášť závažný případ porušení veřejného pořádku“. Vyšetřování i zatykač se údajně zakládají na videozáznamech, které pořídili dva policisté z jednotky zaměřené na politicky motivované pouliční násilí (PMS). Policisté měli příkaz k prohlídce, aby našli zejména oblečení, žluté rukavice a elektronická paměťová a komunikační zařízení. Zdá se, že je standardem vždy konfiskovat elektronická zařízení bez ohledu na kontext, takže nezapomeňte vždy šifrovat všechna svá média a doma nenechávejte nic zbytečně válet.

Následující prohlášení bylo původně publikováno na webu Kontrapolis:

Dne 16. června 2021, několik hodin předtím, než policisté v naší ulici zřídili „červenou zónu“, kamarádi solidární s Rigaer94 zablokovali ulice před naším domem hořícími barikádami. Lidé zůstali za barikádami a obsadili několik střešních nároží, aby se bránili, dokud policisté neshromáždili velké síly včetně vodního děla a obrněného vozidla a neobklíčili celou čtvrť. Tento boj ukázal, čeho může solidární hnutí dosáhnout ve chvílích státních útoků, jako byl „požárně-bezpečnostní útok“ 17. června 2021. Hájíme odkaz oněch dnů, které jsou důkazem, že stát skutečně není nezranitelný a že naše politické struktury jsou schopné čelit útokům na své prostory a ideje.

Téměř o devět měsíců později se stát a jeho slouhové snaží vykonstruovat obvinění proti našemu kamarádovi a podložit ho směšnými „důkazy“ a „identifikacemi“ z videozáznamů a razií v bytě při hledání žlutých rukavic… Tato represe je založena na vykonstruovaných výpovědích dvou PMS, které se snaží kriminalizovat sociální prostředí a vztahy. PMS jako policejní útvar, jehož úkolem je identifikovat, vyhledávat, analyzovat a zastrašovat politicky aktivní osoby, je nyní opět využíván k vykonstruované identifikaci na základě videozáznamů.

Nikdy nepochopí hnutí solidarity. Útok na jednoho z nás je útokem na nás všechny. Jsme na straně všech, kteří byli postiženi státní represí, a všech politických aktivistů bojujících proti útlaku a vykořisťování a za lepší svět solidarity, vzájemné pomoci a sebeorganizace. Boj pokračuje, i když se nás snaží oslabit a utlačovat svými represivními nástroji a machinacemi.

Nikdy se nevzdáme svých kamarádů, myšlenek a vášně pro svobodu. Jsme solidární s naším obviněným kamarádem a všemi lidmi, kteří mohou čelit represím v souvislosti s odporem proti pokusu o vystěhování našeho domu.

Solidaritu se všemi lidmi bojujícími za samosprávu, svobodu a spravedlnost!

Váš Rigaer94

Zdroj:
https://enoughisenough14.org/2022/03/27/rigaer94-never-gonna-give-you-up-solidarity-with-the-accused-comrade-from-the-raid-on-march-9-berlin/

Posted in General | Comments Off on Výzva squatu Rigaer94 k solidaritě s obviněnou osobou, u které byla 9. března provedena razie

Police raided the Bublina squat in Prague

On Wednesday, 9 of March 2022, police raided the Bublina squat in Prague and conducted a search. Four people, one dog and one cat were in the building and surrounding area at the time. The armed police unit broke down several doors but caused no injuries and no one was charged. The court-approved search warrant was built on the suspicion that one person present had committed violence against a public authority and also damage to property. The raid was said to be intended to help secure evidence of these offences. During the search, which lasted several hours, computers, mobile phones, documents, a gas pistol and spray paint were seized. Then the police left and left the squat unsecured. It was later reoccupied.

The suspicions stated in the protocol relate to several protests that happend last year. These protests were against the brutal police crackdown in which Roma man Stanislav Tomáš died after police officers pinned him to the ground and knelt on his neck for several minutes.

The first event investigated was the burning of a barricade near a public gathering on 26 of June 2021. The second event was an explosion and fire on the outskirts of Teplice (poor northert Bohimia region) on 12 of July 2021. The third event investigated was the sending of a threatening e-mail about the alleged placement of explosive devices at the police station in Teplice and at the headquarters of Agrofert (company of Adrej Babiš who was a Czech Prime Minister at the time).

The Czech police have harassed many people in recent years and accused them of similar activities. For example, the Phoenix I and Phoenix II cases. These cases did not stand up in court because the investigators generally did not have evidence to prove their disputed claims. Even this time they do not base their suspicions on anything but speculation. The “proof” is supposed to be, for example, that the suspect, like the perpetrator, uses the publicly available platforms riseup.net and noblogs.org. Another “proof” is said to be a match in height or two similar letters in a sign spray-painted on the road and in a tattoo on the leg. The most ridiculous is the claim that the biggest clue is the presence of the suspect at the public gathering in Teplice on 26 of June, when the barricade was set on fire.

It seems that the failure of previous cases has not helped the Czech police to reflect on their stupidity. They are probably following the strategy: last time we had nothing and it didn’t work, but if this time we have an even less, hopefully it will work.

If you want to show some support, you can write on the email.

Posted in english, General | Comments Off on Police raided the Bublina squat in Prague

Policejní razie ve squatu Bublina

Ve středu 9. 3. 2022 vtrhla do pražského squatu Bublina policie, která zde provedla domovní prohlídku. V budovách a okolí se v té době pohybovali čtyři lidé, jeden pes a jedna kočka. Ozbrojená policejní jednotka vyrazila několik dveří, ale nezpůsobila žádná zranění a nikdo nebyl obviněn. Soudem schválený příkaz k domovní prohlídce byl zdůvodněn podezřením, že se jedna přítomná osoba dopustila násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323) a poškozování cizí věci (§ 228). Razie prý měla přispět k zajištění důkazů k těmto skutkům. Při domovní prohlídce trvající několik hodin byly zabaveny počítače, mobilní telefony, písemnosti, plynová pistole a barevné spreje. Policie poté odešla a squat nechala nezajištěn. V zápětí tedy byl znovu obydlen.

Z protokolů vyplývá, že sdělená podezření se týkají několika událostí souvisejících s protesty proti brutálnímu policejnímu zákroku, při kterém v Teplicích zemřel Stanislav Tomáš. První vyšetřovanou událostí bylo zahoření barikády v blízkosti veřejného shromáždění dne 26. 6. 2021. Druhou událostí byla exploze a požár na okraji Teplic dne 12. 7. 2021. Třetím vyšetřovaným činem je pak zaslání výhružného e-mailu o údajném uložení výbušných zařízení na policejní stanici v Teplicích a v sídle firmy Agrofert.

Česká policie v posledních letech obtěžovala mnoho osob a vinila je z podobných aktivit. Uvést můžeme třeba kauzu Fénix I. a Fénix II.  Tyto kauzy u soudu neobstály, protože vyšetřovatelé zpravidla nedisponovali důkazy, které by prokázali jejich sporná tvrzení. Ani tentokrát své podezření neopírají o nic jiného než  spekulace. „Důkazem” má být například to, že podezřelá osoba stejně jako pachatel používá veřejně dostupnou platformu riseup.net a noblogs.org. Dalším „důkazem” je prý shoda výšky postavy nebo dvě podobná písmena u nápisu nasprejovaného na silnici a u tetování vyhotoveného na noze. Nejúsměvnějším je pak tvrzení, že největší indicií je přítomnost podezřelé osoby na veřejném shromáždění v Teplicích dne 26. 6., kdy právě při jeho závěru došlo k zahoření barikády.

Vypadá to, že neúspěch předchozích kauz nepomohl české policii reflektovat své diletanství. Asi se řídí strategií: Minule jsme měli prd a nevyšlo to, ale když tentokrát máme ještě větší prd, tak to snad vyjde.

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Policejní razie ve squatu Bublina

Squatterská sbírka potravin pro lidi postižené válkou

V neděli 13. a 20. března 2022 bude po celý den squat Bublina organizovat sbírku potravin, které pak poskytneme lidem prchajícím před válkou. Noste především trvanlivé potraviny a balenou pitnou vodu, případně finance, za které se potřebné potraviny mohou nakoupit. Pokud chcete dorazit jiný den, ozvěte se přes email: bublina ( @ ) riseup.net

 

Posted in benefice, General | Comments Off on Squatterská sbírka potravin pro lidi postižené válkou

Novinky ve sdílené knihovně // srpen 2021

Sdílená knihovna projektu Dobromysl má hromádku nových knih v nabídce. Půjčit si je můžeš v InfoPavlači v Praze nebo je možné je zaslat zdarma poštou. Tato porce knih byla zaslána ze squatu Bublina, který je poskytl z vlastní hnihovny.

Posted in General, knihovna | Comments Off on Novinky ve sdílené knihovně // srpen 2021

Komunitní zahrada u squatu Bublina

Podzimní a zimní období symbolizuje odpočinek a přípravu na jaro, kdy se se vše probouzí a rozmnožuje. Ve squatu Bublina tato příprava souvisí s plány na zřízení komunitní zahrady. Protože nesquatujeme jen budovy, ale i poměrně velký kus půdy, nabízí se možnost to využít k pěstování užitkových plodin. Může to být zelenina, ovoce, ořechy, byliny, květiny, dřeviny. A můžeme to pěstovat společně. Jako u všeho v Bublině, i tentokrát platí, že tato aktivita by měla mít nekomerční charakter. Hybnou silou bude dobrovolnost a vzájemná spolupráce. Osoby, které mají o komunitní zahradničení u Bubliny zájem, se mnou ozvat na e-mail nebo se přijít domluvit osobně.

Stále také máme k dispozici volný pokoj uzpůsobený na bydlení nebo zřízení uměleckého ateliéru.

Posted in General | Tagged | Comments Off on Komunitní zahrada u squatu Bublina

Dva roky squatu Bublina

V roce 2019 byl obsazen squat Bublina aniž by bylo předem jasné, jak dlouho projekt vydží. Od toho momentu už uplynuly dva roky a nevypadá to, že by se blížil konec. Dokazujeme v praxi, že squatting je životaschopný i v našich podmínkách.

Squat přežil několik pokusů o vloupání i policejní obtěžování. Liberálové, kteří jindy squatting zahrnují do své populistické politiky, Bublinu povětšinou ignorovali, protože nesplňuje jejich stereotypní normy a očekávání. Nic si z toho neděláme. Nepotřebujeme je. Jedeme dál i bez jejich pozornosti a mediálního humbuku.

Squat Bublina je především náš domov, ale není jen tím. Lidé se zde potkávají při různých příležitostech. Jedí, debatují, plánují, organizují, tetují se, tvoří a vzájemně o sebe pečují. Možná to není nic velkého, ale nám to prostě dává smysl a chceme v tom pokračovat.

Nyní také máme k dispozici volný pokoj uzpůsobený na bydlení nebo zřízení uměleckého ateliéru. Přilehlý pozemek také může sloužit pro zahradničení nebo kutilství. V případě zájmu se ozvi na e-mail nebo se domluv osobně.

Posted in General | Comments Off on Dva roky squatu Bublina

Poděkování a několik slov navíc

Poté co se někdo pokusil vloupat do squatu Bublina, se někteří lidé rozhodli přispět finančně na opravy a zabezpečení baráku. Někdo zase pomohl přímo s technickými záležitostmi. Velké díky vám všem! Vaše solidarita je vítaná, posiluje sounáležitost a vůli vytrvat. Velké díky patří také všem, kdo se nechali potetovat na benefiční tetovačce pro Nakladatelství Anarchistické federace. Nějaké peníze se nastřádali, ale z neujasněného důvodu Anarchistická federace nereaguje na zaslané mejly, takže nedošlo k domluvě na předání peněz. Nepřišla žádná zpětná vazba na tuto akci ani projev vděčnosti. Je to zarážející, když samotné nakladatelství na webu uvádí „Zamlouvá-li se vám projekt Nakladatelství AF, můžete v jeho prospěch třeba uspořádat benefiční akci.”

Za peníze z benefice se nakonec pořídí anarchistické publikace jako Díra ve zdi, brožury od historického spoluku Zádruha a ty od Nakladatelství Anarchistické federace. Část peněz poslouží k pokrytí nákladů na zaslání těchto publikací lidem držených v různých věznicích.

Posted in General | Comments Off on Poděkování a několik slov navíc

Další vloupačka do squatu Bublina

https://en.squat.net/wp-content/uploads/en/2016/03/support-your-local-squat-400x533.jpgDo squatu Bublina se po několika měsících opět někdo pokusil vloupat. Využil či využili toho, že zrovna byli všichni obyvatelé pryč, podobně jako se to stalo v září minulého roku. Zabezpečovací prvky sice vetřelci nebo vetřelcům znemožnili dostat se až do vnitřních prostor, ale přesto došlo ke značným materiálním škodám. Nyní bude následovat snaha o zlepšení zabezpečovacího systému squatu. To však vyžaduje zajištění materiálu jako jsou plechy, zámky, řetězy, prkna, šrouby, hřebíky atd. Můžeš něco z toho darovat nebo finančně přispět na nákup? Ozvi se na bublina @ riseup.net

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Další vloupačka do squatu Bublina

Všichni žijeme v bublině

Fungovat otevřeně, nebo uzavřeně? Skrývat se nebo, být vidět? Vždy záleží na okolnostech. Otevřeností se rozšiřují možnosti spolupráce a růstu, ale zvyšují rizika zranění, kterým zase může předejít určitá uzavřenost. V životě je to vždy o hledání rovnováhy, kdy se kombinuje správný poměr, nikoli vybírá jen jedna z možností a ostatní zavrhují. Přesně o to se také snažíme ve squatu Bublina.

Continue reading

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Všichni žijeme v bublině

Tetovačka benefiční pro Nakladatelství Anarchistické federace

V únoru a březnu 2021 poslouží zázemí squatu Bublina pro organizaci benefičního tetování. Výtěžek bude darován Nakladatelství Anarchistické federace.

Toto nakladatelství slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF, dříve ČSAF), členské organizace Internacionály anarchistických federací. Je ale zároveň otevřené spolupráci se všemi součástmi širšího antiautoritářského hnutí.

Činnost nakladatelství je nezisková. Výtěžek z prodaných publikací kryje (nezřídka jen částečně) náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších věcí, jako jsou např. letáky a jiné zdarma rozdávané tiskoviny.

Pokud si chceš pořídit tetování a přispět anarchistickému nakladatelství, domluv se buďto osobně, nebo napiš na kontaktní e-mail squatu Bublina.

Posted in benefice | Comments Off on Tetovačka benefiční pro Nakladatelství Anarchistické federace

Knihy z Bubliny pro veřejnost

Jak již bylo v jednom z článků uvedeno, squat Bublina není uzavřený projekt. Jeho stopa jde vidět v širším okolí a to například z knih, které daroval spřáteleným projektům. V nedávné době to byl například projekt sdíleného léčitelství a solidární lékárny – Dobromysl, který má nově svůj koutek v InfoPavlači. Další porce knih byla z Bubliny poslána do knihovny projektu komunitního bydlení v Praze, které často vedle squaterů, zejména v létě navštěvují traveleři z různých krajin.

Bezplatné sdílení je nedílnou součástí alternativ k tržní logice kapitalismu. Navíc, pokud jde o sdílení knih s antikapitalistickým zaměřením, jde také o  posilování kultury vzdoru a sebeorganizace.

Posted in General, knihovna | Comments Off on Knihy z Bubliny pro veřejnost

Zabydleme prázdné domy!

Označovat nestačí. Zabydleme prázdné domy!

Pražský kolektiv ODS (Opravdu Dobré Squaty) přichází s výzvou k decentralizovaným akcím. „Vyberte si ve svém městě, čtvrti, ulicí prázdný dům a v týdnu od 10. do 17. ledna ho veřejně označte – plakátem, transparentem či jinak. Vyfoťte své dílo a označte ho hashtagem #domyprolidi, či ho pošlete na facebookový profil Opravdu Dobré Squaty” píše se ve výzvě.

Při vší úctě k dobrým úmyslům ODS je třeba si položit důležité otázky: Jak akce takového druhu reálně přispějí k řešení bytové krize? Kolika lidem umožní získat domov?

Prázdných domů jsou stovky a různé iniciativy se dlouhodobě zabývají shromažďováním údajů s nimi souvisejících. Příkladem je třeba web prazdnedomy.cz. Aktivita ODS do tohoto procesu nepřináší nic zásadně nového. Proč stále dokola poukazovat na absurditu prázných budov a toho, že jsou zde lidé bez domova, když budovy i poté dál zůstávají nevyužité? Jejich označení transparentem k využití nijak nepřispívá. Jen znovu opakuje, co již zaznělo tolikrát.

Ne, smyslem toho textu není někoho zavrhovat. Účelem je spíše motivovat. Krizi bydlení neřeší označení prázdných domů, ale jejich obsazení a obydlení. Tak jen do toho. Není to tak náročný krok. Squat Bublina i desítky dalších squatů v celém Česku ukazují, že squatting je reálná alternativa. Inspirace je kolem dost. Jen je potřeba občas dohlédnout dále než jen na medializované projekty jako byla Klinika. Lidé bez domova, často spontánně obydlují budovy aniž by potřebovali je někým označit a vyfotit na facebook. Když to dokáží oni, dokáže to kdokoli z nás.

Text zpracoval obyvatel squatu Bublina

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Zabydleme prázdné domy!

Squat Bublina napaden: výzva k solidaritě

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.zt21uO67OseyaWGCqawDugAAAA%26pid%3DApi&f=1Squat Bublina byl v nedávné době napaden. Nikdo nebyl zraněn, ale došlo k nějakým materiálním škodám. Není zatím známo, kdo za tím stojí a jaký byl motiv.

V nepřítomnosti squaterů se někdo pokusil několika způsoby vniknout do obytných částí squatu. Došlo k poškození dveří, zámků, střechy a osobních věcí. V jedné místnosti byl založen požár, který se naštěstí nerozšířil. Materální škody sice nejsou příliš velké, ale byl výrazně narušen pocit bezpečí místních obyvatel.

Nyní dochází k postupným opravám a zkvalitnění bezbečnostních prvků squatu, zejména těch, které mají zamezit násilnému vniknutí. Uvítáme solidaritu v podobě finančních příspěvků nebo materiálu. O možnostech spolupráce se můžeme domluvit prostřednictvím mejlu bublina @ riseup.net

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Squat Bublina napaden: výzva k solidaritě

Bublina je také trhlina

Různí lidé se často pídí po důvodu toho, proč se squat Bublina jmenuje zrovna takto. Někteří se domnívají, že jméno vyjadřuje uzavřenost projektu do dobrovolného ghetta. To je však chybná interpretace. Jméno odpovídá spíše vizuální stránce než té principiální. Squat je obklopen divokými dřevinami, které vytářejí dojem jakési zelené oázy uprostřed betonové džungle. To proto Bublina.

Samotný squat však není projekt zahleděný jenom dovnitř vlastní existence. Není sice otevřen každému, ale nejednou posloužil k organizaci aktivit, které sahají daleko za jeho zdi. Obyvatelé squatu neplatí nájem a nemusejí tedy věnovat tolik času získávání peněz na pokrytí svých životních potřeb. Ušetřený čas a energii pak mohou vkládat do sociálních aktivit na které pracující lidé běžně nemají kapacitu. Není potřeba vyjmenovávat, co vše tím je myšleno. Stačí jen zmínit, že tyto činnosti někdy znamenají negaci stávajícího systému. V tomto smyslu, je tedy squat nejen bublinou, ale také trhlinou ve zdivu nesvobodných struktur. No, je to zatím jen malá trhlinka, ale i taková se může rozšířit do rozměrů, které povedou k pádu toho, co chceme zbořit.

Posted in General, prohlášení | Comments Off on Bublina je také trhlina

What the Bubble is and what it is not

The Bubble (Bublina in Czech) is a squat, located on the planet Earth, somewhere on the road between the cities of Aš and Břeclav. These buildings with a yard have been unused by the owner and inhabited by many different people with many various motivations over the years. Some of them left, others have been expelled by the police. Since August 2019, the squat has been occupied by first member of a newly emerging group of residents and supporters, and has been re-named to “Bublina” (The Bubble).

This first resident has been dealing with housing crisis and lack of space to thrive for quite some time. After a few months, two more people joined who has been on streets since their employer deprived them of finantial resources. They moved right before outbreak of covid- 19 pandemic, which allowed them to self- isolate in quarantine here and surive without health risks. Both of them are elderly, so their health could have been compromised otherwise. These elderly men and middle-aged anarchist soon became accustomed to living together. It is not ideology nor generational struggle which made them cooperate, but their willingness to solve their material conditions and fullfull their other needs by squatting. Their situation is quite different to those, often coming from middle-class, who squat for idealistic reasons and squatting is just another adventure for them. Residents of the Bubble simple do not have resources to buy or rent flats and squatting is the only way out. A solution beyond the legal and mainstream norms, nevertheless legitimate and effective. If it weren´t for activies of these residents, there would only be wreck of a building on the spot now, with owner who would not take care of it. Squatters take good care of this house and yard. It is their home now, afterall.

The Bubble is also open for short- term stays of non- pernament residents. At the time of pandemic, a person with mental health issues found a calm spot to heal here. He lived through great personal crisis and gained energy for upcoming important life steps. The Bubble also hosts travellers who cannot afford to pay for accomodation, or simply want to spend their money in more meaningful ways.

https://tableaunoir.squat.net/uploads/2013/03/Squat-the-world.jpgThe Bubble operates on non- commercial basis. Food, water and other resources are free of charge here. Everyone can take what they need, and contribute what they can. We hope that Bubble could host social events in the future. If you would like to throw one, contact us.

Continue reading

Posted in english, General | Comments Off on What the Bubble is and what it is not

Čím je a čím není squat Bublina

Bublina je pražský squat sídlící v ulici Na Kavčích horách (naproti sídlu České televize). Tyto vlastníkem nevyužívané budovy s pozemkem v průběhu desetiletí obývalo mnoho lidí s různými motivacemi. Většina po nějaké době odešla nebo byla vyhnána policií. Jméno Bublina se pro squat užívá od srpna 2019, kdy se sem nastěhoval první squater z nově vznikajícího kolektivu obyvatel a podporujících osob.

Znovuobsazení squatu zajistil anarchista, který delší dobu řešil krizi s bydlením a chybějícím zázemím. Po několika měsících se přistěhovaly další dvě osoby, které se dostaly na ulici v důsledku podvodu jejich zaměstnavatele, který je připravil o prostředky. Jejich přistěhování přišlo těsně před vypuknutím pandemie koronaviru, což jim umožňilo přečkat krizi v karanténím režimu bez újmy na zdraví. Oba jsou vysokého věku a mají specifické zdravotní problémy, proto spadají do rizikových skupin. Tito starší pánové a anarchista ve středním věku si velmi brzy zvykli na společné soužití. Není to generační záležitost ani shodná politická terorie, co je spojuje. Je to ochota řešit vlastní materiální a jiné zájmy squattingem. Nesquatují z idealistických pohnutek jak bývá zvykem u některých lidí ze střední třídy, kteří mají kde bydlet a squatování je jejich dobrodružná výprava nebo rozmar.

Obyvatelé Bubliny nemají prostředky na koupi nebo pronájem bytu a squat je řešením této situace. Je to řešení za hranicí legislativních pravidel a norem hlavního společenského proudu, ale toto řešení je naprosto legitimní a účinné. Pokud by nebylo squatu Bublina, byla by na stejném místě jen prázdná chátrající barabizna o kterou by se její vlastník nestaral. Squateři však o dům a přilehlý pozemek pečují. Aby ne, když je to jejich domov.

Kromě trvalých obyvatel je Bublina užívána i ke krátkodobým pobytům dalších osob. V době pandemie zde třeba několik týdnů měl zázemí člověk, který řešil mentální zdravotní problémy. Přečkal zde největší osobní krizi a načerpal energii na důležité kroky ve svém životě. Zázemí zde také mívají traveleři, kteří při si při svých cestách nemohou dovolit pronájem ubytování, nebo prostě chtějí prostředky utratit smysluplnějším způsobem.

https://tableaunoir.squat.net/uploads/2013/03/Squat-the-world.jpgSquat Bublina funguje na nekomerčích základech. Jídlo, voda i další zdroje jsou zde sdíleny bezplatně. Každý si bere, co potřebuje a přispívá čím může. V budoucnu se zde snad budou dít i společenské akce. Kontaktuj nás, pokud chceš nějakou uspořádat. 


Posted in General, prohlášení | Comments Off on Čím je a čím není squat Bublina