Poděkování a několik slov navíc

Poté co se někdo pokusil vloupat do squatu Bublina, se někteří lidé rozhodli přispět finančně na opravy a zabezpečení baráku. Někdo zase pomohl přímo s technickými záležitostmi. Velké díky vám všem! Vaše solidarita je vítaná, posiluje sounáležitost a vůli vytrvat. Velké díky patří také všem, kdo se nechali potetovat na benefiční tetovačce pro Nakladatelství Anarchistické federace. Nějaké peníze se nastřádali, ale z neujasněného důvodu Anarchistická federace nereaguje na zaslané mejly, takže nedošlo k domluvě na předání peněz. Nepřišla žádná zpětná vazba na tuto akci ani projev vděčnosti. Je to zarážející, když samotné nakladatelství na webu uvádí „Zamlouvá-li se vám projekt Nakladatelství AF, můžete v jeho prospěch třeba uspořádat benefiční akci.”

Za peníze z benefice se nakonec pořídí anarchistické publikace jako Díra ve zdi, brožury od historického spoluku Zádruha a ty od Nakladatelství Anarchistické federace. Část peněz poslouží k pokrytí nákladů na zaslání těchto publikací lidem držených v různých věznicích.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.