Výzva squatu Rigaer94 k solidaritě s obviněnou osobou, u které byla 9. března provedena razie

Policejní razie ke které došlo ve squatu Bublina není nic vyjímečného. Takové věci se odehrávají i jinde ve světě. V berlínském squatu Rigaer94 k něčemu podobnému dokonce došlo ve stejný den. V rámci solidarity je zde sdílen překlad souvisejícího prohlášení.

Ve středu 9. března 2022 v ranních hodinách provedli policisté v rámci probíhajícího vyšetřování razii v bytě v Reichenberger Str. v berlínské čtvrti Kreuzberg. Měli příkaz k domovní prohlídce u aktivisty, jenž je obviněn z účasti na násilných činech proti policistům, které se odehrály před naším domem 16. června 2021. Šlo o boj proti vystěhování pod záminkou protipožární ochrany. Obvinění zní „zvlášť závažný případ porušení veřejného pořádku“. Vyšetřování i zatykač se údajně zakládají na videozáznamech, které pořídili dva policisté z jednotky zaměřené na politicky motivované pouliční násilí (PMS). Policisté měli příkaz k prohlídce, aby našli zejména oblečení, žluté rukavice a elektronická paměťová a komunikační zařízení. Zdá se, že je standardem vždy konfiskovat elektronická zařízení bez ohledu na kontext, takže nezapomeňte vždy šifrovat všechna svá média a doma nenechávejte nic zbytečně válet.

Následující prohlášení bylo původně publikováno na webu Kontrapolis:

Dne 16. června 2021, několik hodin předtím, než policisté v naší ulici zřídili „červenou zónu“, kamarádi solidární s Rigaer94 zablokovali ulice před naším domem hořícími barikádami. Lidé zůstali za barikádami a obsadili několik střešních nároží, aby se bránili, dokud policisté neshromáždili velké síly včetně vodního děla a obrněného vozidla a neobklíčili celou čtvrť. Tento boj ukázal, čeho může solidární hnutí dosáhnout ve chvílích státních útoků, jako byl „požárně-bezpečnostní útok“ 17. června 2021. Hájíme odkaz oněch dnů, které jsou důkazem, že stát skutečně není nezranitelný a že naše politické struktury jsou schopné čelit útokům na své prostory a ideje.

Téměř o devět měsíců později se stát a jeho slouhové snaží vykonstruovat obvinění proti našemu kamarádovi a podložit ho směšnými „důkazy“ a „identifikacemi“ z videozáznamů a razií v bytě při hledání žlutých rukavic… Tato represe je založena na vykonstruovaných výpovědích dvou PMS, které se snaží kriminalizovat sociální prostředí a vztahy. PMS jako policejní útvar, jehož úkolem je identifikovat, vyhledávat, analyzovat a zastrašovat politicky aktivní osoby, je nyní opět využíván k vykonstruované identifikaci na základě videozáznamů.

Nikdy nepochopí hnutí solidarity. Útok na jednoho z nás je útokem na nás všechny. Jsme na straně všech, kteří byli postiženi státní represí, a všech politických aktivistů bojujících proti útlaku a vykořisťování a za lepší svět solidarity, vzájemné pomoci a sebeorganizace. Boj pokračuje, i když se nás snaží oslabit a utlačovat svými represivními nástroji a machinacemi.

Nikdy se nevzdáme svých kamarádů, myšlenek a vášně pro svobodu. Jsme solidární s naším obviněným kamarádem a všemi lidmi, kteří mohou čelit represím v souvislosti s odporem proti pokusu o vystěhování našeho domu.

Solidaritu se všemi lidmi bojujícími za samosprávu, svobodu a spravedlnost!

Váš Rigaer94

Zdroj:
https://enoughisenough14.org/2022/03/27/rigaer94-never-gonna-give-you-up-solidarity-with-the-accused-comrade-from-the-raid-on-march-9-berlin/

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.